top of page
Seljebilde.webp
Vi selger bifolk

Vi regner med å ha friske og snille produksjonsbifolk å selge
mai 2024.

 

Vi er sertifiserte birøktere, har kun Krainer-bier, og vi driver etter økologiske prinsipper.

 
I 2021 var vi testverter for Norges Birøkterlag, og det ble tatt prøver på alle relevante biesykdommer med negative funn. I 2022 tok Mattilsynet ut prøver på sykdommen yngelråte i bigårdene,- også her negative funn. ​

 

Ta kontakt for mer info!

bottom of page