Hurumhonning.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Vi tar imot voks!

 

Norsk Bivoks i samarbeid med Hurumhonning

 

Norsk Bivoks etablerer et produksjonsanlegg for byggevoks i Fredrikstad, nær til E6. Anlegget har kapasitet til å betjene markedet raskt ved behov. I utgangspunktet tilbyr vi Norsk hel- og halvformat i 5,1 og 5,3 men andre formater kan produseres på forespørsel.      Vi er så langt i rute til produksjonsstart i løpet av januar 2021.

Våre tjenester består av tre deler:

1. Kjøp av blokkvoks for resirkulering og salg av byggevoks. Vi kjøper blokkvoks fra birøktere som ønsker å selge av sitt overskudd (kampanjepris akkurat nå på kr 130kr/kg + mva.). Oppgjør finner sted etter at voksen er endelig klassifisert, testet og godkjent. Når vi har kommet i gang og fått overskudd av ferdig preget byggevoks, vil produktene tilbys for salg til birøktere til konkurransedyktige priser.

Ferdig preget voks vil i startfasen leveres i tradisjonelt vokset papir. Vi jobber imidlertid med en ny kartongemballasje som vil inneholde 5 kg/70 plater pr. eske Norsk helramme og på sikt ønsker vi også å tilby esker med 1 kg/14 plater norsk helramme dersom det er etterspørsel etter det. Mål og vekt pr. ark er noe lettere og tynnere enn dagens standard, tilsvarende det som Honningcentralen brukte for ca. 30år siden.

Kjøp og salg av voks vil være tilgjengelig hele året, birøkteren selger voks når det passer, og vi kjøper foreløpig alt vi får tak i av bivoks.

2. Leiepreging av bivoks. Birøkteren leverer sin blokkvoks til oss, vi tar så jobben med å autoklavere, smelte og prege bivoksen. Pris på leiepreging avhenger av volum, og starter på kr 120 inkl. mva.  for kvanta under 10 kg.

Hvis en levering av bivoks er på over 200kg, kan det avtales at partiet behandles/gjenvinnes adskilt og samme voksen leveres helt eller delvis tilbake ferdig preget til bestiller. Pris for denne tjenesten avhenger av hvor mange forskjellige formater/cellestørrelser det ønskes.

For denne tjenesten må blokkvoks være oss i hende før nyttår for levering før 15 april, men for kommende vintersesongen vil leveringsfristen være 01. februar 2021.

3. Mottak av skrellvoks og utskåret vokskaker fra tavler for omsmelting. Her leveres skrellvoks og tavlekakene uten rammer, med rester av sukker, honning, pollen osv. Vi tar jobben med å gjenvinne bivoksen, og sanerer mulige smittematerialer med kokonger rusk og rask. Levert voks gir rett til å kjøpe tilbake ferdig preget voks hvis leveransen gir akseptabelt voksutbytte. Denne tjenesten tilbys for å gjenvinne /gjenbruke voks som ellers sannsynligvis ville ha gått tapt. Vi tar bare imot utskårne tavlekaker/skrellvoks i perioden 1. januar – 25.februar. Utenom denne perioden vil innlevering av dette kun skje etter avtale.

Levering og henting av blokkvoks og byggevoks: voks leveres og hentes ved vårt anlegg på Rolvsøy, Fredrikstad, eller hos Hurumhonnings lager på Tofte i Hurum. Fraktkostnader dekkes av birøkter. Vi anbefaler røktere å gå sammen om transport for felles levering og henting ferdig byggevoks. I enkelte tilfeller kan Norsk Bivoks eller Hurumhonning bistå med transport. Ta kontakt for avtale dersom det er ønskelig.

Emballering og transport: Blokkvoks og tavlekaker skal emballeres i solid gjennomsiktig plast som forsegles/knytes/tapes før det legges pappemballasje (dobbelt emballering). Maks vekt 15kg pr pose. Dette for å hindre at smittemateriale kommer på avveie. Plastposen skal merkes med navn, adresse, telefon og ca.-vekt.

Når Norsk Bivoks eller samarbeidspartner mottar voksen blir den klassifisert i forhold til ureinheter uten å åpne posen. For blokkvoks som ikke er rein nok eller det følger med vann, sukker, honningrester og andre ureinheter, vil det bli skjønnsmessig fratrekk på vekt avhengig av mengde fremmedmateriale. I samarbeid med Birøkterlaget og Honningcentralen vil det bli tatt prøver fra alle leveranser for å kartlegge og avsløre ureinheter i bivoksen og unngå at den skader biene våre eller truer matvaresikkerheten.

Emballering av utskårne tavlekaker/skrellevoks gjøres på samme måte som blokkvoks. Vokskakene kan ligge tett, men ikke presses sammen. Vekt ikke over 15 kg pr enhet og merking som for blokkvoks.

Egenerklæring: Ved leveranse av bivoks skal det underskrives et kontrollskjema med egenerklæring fra birøkter der det bekreftes at bivoksen er kjøpt eller produsert i Norge, at den ikke inneholder fremmedlegemer eller andre ulovlige ingredienser og at voksen ikke er eksponert for ulovlige legemidler eller stoffer som forurenser den. Ved bruk av innleiet transport for levering må det tas kontakt med Norsk Bivoks eller samarbeidspartner for å få tilsendt kontrollskjema med egenerklæring på e-post. Underskrevet erklæringen skal da følge leveransen.

Økologisk Bivoks: Norsk Bivoks vil kunne resirkulere økologisk bivoks separat i egne produksjoner og holde denne voksen adskilt og godt merket. Ved innlevering av økologisk voks må det bekreftes på egenerklæringen at voksen kommer fra debiogodkjent produksjon.

Priser:

  1. Kjøp av blokkvoks

Ordinær pris kr. 115 + mva/kg (kr. 143,75 inkl. mva/kg)

Kampanjepris: kr. 130 + mva/kg  (kr. 162,50 inkl. mva/kg) gjelder til 15. januar eller til lageret er fullt.

Prøver av blokkvoks (hver påbegynte 50 kg) for test fremmedstoff. (prøvepose 50g). Hver testprøve koster kr. 20 + mva (kr.25 inkl. mva) som trekkes fra oppgjøret.

  • Ferdig preget voks

Endelig pris er ikke fastsatt, vil trolig ligge rundt kr. 200 + mva/kg (kr. 250 Inkl. mva/kg)

  • Leiepreging av bivoks

Under 10 kg:                 kr 96 + mva/kg          (kr 120 inkl. mva/kg)

10,1 – 25 kg:                  kr 80 + mva/kg             (kr 100 inkl. mva/kg)

25,1 – 100 kg:                kr 76 + mva/kg             (kr   95 inkl. mva/kg)

100,1 – 200 kg:            kr 72 + mva/kg             (kr   90 inkl. mva/kg)

200,1 – 500 kg:             kr 68 + mva/kg             (kr  85 inkl. mva/kg)

Over 500 kg: pris etter avtale.                                                                                                                                                                                                                                                Norsk Bivoks forholder seg ved en slik levering til 1. faktura adresse/mottaker.

Pristillegg for separat leiepreging på levering over 200kg:

  1. To cellestørrelser per leveranse: kr. 640 + mva (kr 800 inkl. mva)
  2. To format per leveranse (hel og halv): kr 400 + mva (kr 500 inkl. mva)
  3. Økologisk bivoks: kr 800 + mva (kr 1000 inkl. mva) per cellestørrelse

Det vil bli én samlet preging av innlevert økologisk bivoks (uavhengig av mengde) i slutten av mars uten pristillegg. Innleveringsfrist og utleveringsdato som for annen voks. 

Blokkvoks må være oss i hende før nyttår for tilbakelevering av byggevoks før 15 april, men for kommende vintersesongen vil innleveringsfristen være 01. februar 2021.

  • Innlevering av skrellvoks og vokskaker:

Det utbetales ikke for innlevering av skrellevoks og vokskaker. Tjenesten vil bidra til gjenvinning av mest mulig norsk voks. Innlevering gir rett til å kjøpe preget voks tilsvarende voksutbytte til ordinær pris før 15.april. 

Vi tar bare imot utskårne tavlekaker/skrellvoks i perioden 1. januar – 25.februar. Utenom denne perioden vil innlevering av dette kun skje etter avtale.Husk emballering og merking i henhold til instrukser.

Det tas forbehold om prisjusteringer og skrivefeil

Med hilsen

Norsk Bivoks, Ivar A Grimstad
Seppoveien 20
1667 Rolvsøy
Tlf +47 90182824/ +47 69344000
e-post: ivar@haugsten.com


HURUMHONNING AS
ORG NR: 923 363 416
/v HANNE MILLSTEIN
ØSTRE STRANDVEI 52
3482 TOFTE

+47 960 18 451

Tilbake

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke

Vis priser inkl eller eks mva

Ink.mvaeks.mva
X